košík | cena nákupu: 0 Kč
Vyhledávání
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
kategorie | výrobce
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
Přihlášení
přihlašovací jméno:
heslo:
Akční nabídka

Bezpečnostní politika

Bezpečnostní politika společnosti PPSU je vyjádřena jako souhrn závazků vedoucích k zabezpečení získaných údajů z výkonu činnosti před zneužitím, nebo zcizením a je shrnuta do těchto bodů.


 

Společnost se zavazuje:

 1. Zajišťovat důkladné zabezpečení získaných údajů před zneužitím, nebo zcizením a to za použití všech dostupných prostředků ochrany.
 2. Zajistit nepřetržitou kontrolu nad bezpečnostním systémem chránícím získané údaje.
 3. Provádět nejméně jednou za týden kompletní kontrolu bezpečnostního sytému.
 4. Neustále udržovat dostatečné množství finančních prostředků na financování aktivit v oblasti bezpečnostního systému chránícího získané údaje.
 5. Zajišťovat soustavné a kvalifikované hodnocení kvality zabezpečení.
 6. Neustále zdokonalovat bezpečnostní systém za použití všech dostupných prostředků zabezpečení.
 7. Vést o pravidelných kontrolách a posledních zdokonalení bezpečnostního systému důkladnou dokumentaci, která bude předložena při každé kontrole kontrolnímu orgánu.
 8. Zajistit důkladné prověření pracovníků přicházejících do styku se získanými údaji.
 9. Provést důkladné proškolení každého nového pracovníka a toto školení nejméně jednou za půl roku opakovat.
 10. Pravidelně seznamovat pracovníky se změnami zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany osobních údajů.
 11. Uzavírat s novými pracovníky smlouvu o mlčenlivosti s vysokým finančním postihem pro případ jejího porušení.
 12. Trvale motivovat pracovníky k odpovědnosti za ochranu shromažďovaných údajů.

Odpovědná osoba: Daniel KUTAL

© 2021, ppsu.cz | xhtml 1.1 validní